TJÄNSTER

Vi erbjuder alla olika typer av tjänster inom bygg och anläggning

Mark och
anläggning

Renhållning

Höglyftare

Dränering och enskilda avlopp

Mark och
anläggning

Renhållning

Höglyftare

Dränering och enskilda avlopp

Mark och anläggning

Vi tillhandahåller moderna maskiner med lågemissionsmotorer som också är förberedda för alternativa bränslen. I maskinparken finns band- och hjulgrävmaskiner mellan 5-30 ton. Hjullastare i klasserna 7-13 ton. Alla maskiner kan utrustas med komplett maskinstyrning och de mest förekomna utrustningarna. Genom vårt systerbolag och samarbetspartners ser vi till att rätt maskin och utrustning finns tillgänglig för alla sorters uppdrag. Våra maskiner och redskap är besiktigade enligt gällande föreskrifter och uppfyller myndigheternas lagar och förordningar samt övriga krav från beställare.

Renhållning

Oavsett om det gäller ett litet garage, stor industrifastighet eller kommunal och statlig infrastruktur har vi de sopmaskiner som kan tänkas behövas för att utföra uppdraget.

Renhållning

Oavsett om det gäller ett litet garage, stor industrifastighet eller kommunal och statlig infrastruktur har vi de sopmaskiner som kan tänkas behövas för att utföra uppdraget.
Varje dag, året om sköter vi renhållning åt Umeå Kommun och ser till att den offentliga miljön är ren och fin. Vi utför sopning av gator och torg, högtrycksspolning och tömning av offentliga soptunnor.

Kort sagt, vi har allt för renhållning av offentligmiljö.

Höglyftare

Vi har höglyftare för alla jobb, stora som små. Från våra runtomsvängande med en arbetshöjd på upp till 30 meter, till dom små stela kompakta med en arbetshöjd på 10 meter löser vi alla uppgifter som ställs. Maskinerna är utrustade med dom vanligast förekommande redskapen. Det vi inte själva äger ordnar vi genom våra samarbetspartners. Våra förare har mångårig erfarenhet och har erforderliga utbildningar och behörigheter som krävs på arbetsplatsen. Våra maskiner och redskap är besiktigade enligt gällande föreskrifter och uppfyller myndigheternas lagar och förordningar samt övriga krav från beställare.

Dränering och enskilda avlopp

Genom vårt systerbolag Umeå Last utför vi markarbeten med allt från den lilla gräsmattan till större anläggningsjobb. Specialiserade inom vatten och avlopp, dräneringar, sortering av matjord, schakt och fyllnadsmassor. Umeå Last är återförsäljare av Graf minireningsverk.

Dränering och enskilda avlopp

Genom vårt systerbolag Umeå Last utför vi markarbeten med allt från den lilla gräsmattan till större anläggningsjobb. Specialiserade inom vatten och avlopp, dräneringar, sortering av matjord, schakt och fyllnadsmassor. Umeå Last är återförsäljare av Graf minireningsverk.

Har du en fråga till oss?
Skicka ett meddelande!